Banner

2015-07-21 /// DBm participates in the ventures visit to India for engineering professionals. This initiative is organised by the India Plaform and takes place 22-29 August 2015. Read more here.

 

2015-06-30 /// For the ASH-CEM project, a collaborative project between industry and academia, we are searching a PhD candidate to work on the development of new cement based binders making use of processed incineration ash. For details and application: click here.

2015-07-02 /// Op 2 juni organiseert Universiteit Gent, in samenwerking met FiberCore Europe, een workshop rond het gebruik van composietmaterialen in structurele toepassingen, meer bepaald in brugtoepassingen. Deze workshop wil u wegwijs maken in bestaande toepassingen van composieten voor bruggen. Een stand van zaken wordt gegeven over normeringen, een inleiding tot berekeningen, het gebruik van verbindingen en het schrijven van een bestek om gebruik van composietmaterialen toe te laten. Inschrijven en meer info klik hier.

2015-03-15 /// Zelfhelend beton, een technologie waarbij scheuren in beton zichzelf herstellen (net zoals een wondje bij de mens zich geneest), is één van de speerpunten binnen DBm. Deze baanbrekende ontwikkeling haalde het VTMnieuws.

sanacon2015-01-15 /// De UGent spin-off SANACON is opgericht. Deze service spin-off richt zich op schadediagnose en herstellingsadvies voor bouwkundige constructies en in het bijzonder betonschade. De spin-off is opgericht door onderzoekers Tim Soetens en Mathias Maes, met UGent Labo Magnel voor Betononderzoek als structurele partner. SANACON begeleidt eigenaars, bouwheren, architecten, aannemers en studiebureau's bij duurzame renovatie van bouwwerken.